BEAUTY, PODCAST

Z世代は「自分たちの条件」で買い物をする: Snapchat ビューティ&ファッション・パートナーシップ責任者ラジニ・ジャック氏