FASHION

高級品再販市場に登場した、新「買い戻し」サービスの衝撃:ファッションファイルの新規拡大施策